CSBO Kft Logo

Kríziskezelő telefonszolgálat

A 2005-ben létrejött szervezet munkatársai alapvetőn mentálhigiénés, pszichológus, szociális munkás, szociálpedagógus és szociálpolitikus szakemberek voltak, akik az OKIT működésének megkezdése előtt átfogó szakmai felkészítő képzésen vettek részt, de a munkatársak folyamatos szakmai továbbképzése a telefonos szolgálat beindulását követően is szerves részét képezte az intézmény működésének.

Az OKIT feladata megalakulása óta sokrétű: krízisintervenció, mentális és pszichológiai segítségnyújtás, jogi természetű tájékoztatás/segítségnyújtás, valamint a hazai szociális ellátórendszerrel való kapcsolattartás.

A szolgáltatás elsőrendű célja, hogy segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, a prostitúció- és emberkereskedelem áldozatainak és szükség esetén gondoskodjon az elhelyezésükről. Amennyiben - egyéb segítő lehetőségek helyett - elhelyezés válik szükségessé, úgy a titkos intézményként működő krízisközpontokban 4 hetes elhelyezésre van mód, amely időtartam indokolt esetben, maximum további 4 héttel meghosszabbítható.

Az ellátás díjtalan, a gondozás során a krízisközpont szakemberei segítik a rászorulót a probléma hosszabbtávú, biztonságos megoldásában, továbbá kapcsolatot tartanak az illetékes családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozójával.

Az OKIT elsősorban telefonon fogadja a hívásokat és azonnali intézkedéseket kezdeményez az áldozatok segítésére. A telefonvonal kétcsatornás, egyszerre két munkatárs tartózkodik a központban, akik külön irodahelyiségben elhelyezve, 12 órás váltásban, a nap 24 órájában fogadják a beérkező hívásokat.

A szolgáltatás célja állandó elérhetőséget biztosítani a kapcsolati erőszak, valamint a prostitúció- és emberkereskedelem áldozatainak a nap minden órájában, az ország egész területén, valamint külföldön, továbbá rendelkezésre állni mindenki számára, aki kívánja, hogy azonnal összeköttetésbe léphessen segítő szakemberrel. Minden telefonbeszélgetés arra irányul, hogy a segítséget kérők úgy érezzék, rövid idő alatt is hatékonyan foglalkoztak velük, melynek hatására megszerezték azt az erőt és képességet, amivel elindulhatnak a pozitív irányú változás útján. Az OKIT fontosnak tartja az együttműködést mindenkivel, aki részt tud és akar venni ennek a szerteágazó problémakörnek kezelésében, a krízisek, konfliktusok megelőzésében.

A Szolgálat létrehozatalának és működésének jogszabályi – és szakmai etikai - alapját és hátterét az alábbi keretek képezik:

További információk az alábbi linken elérhetők:

http://bantalmazas.hu/
OKIT

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat

Ingyenes segélyvonal:

06/80-20-55-20