CSBO Kft Logo

Rólunk

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a család- és népesedéspolitikai eszközök és családtámogatások kialakításával és működtetésével, a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával, a munka és a család összeegyeztetésének és összekapcsolásának biztosításával, a női jogok érvényesülésének figyelemmel kísérésével, valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő kormányzati feladatok megvalósításában működik közre. A család- és népesedéspolitikai célok elérése érdekében hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányokat készít, szakmai tájékoztató fórumként honlapot működtet, folyóiratokat és időszakos kiadványokat terjeszt, illetve olyan szakmai továbbképzéseket, műhelyeket szervez, és kiemelt projekteket tervez és valósít meg, melyek nemzetközi egyezmények végrehajtásában is szerepet játszanak. A Társaság közreműködik továbbá a kormányzat gyermek- és ifjúságpolitikájának kialakításában, valamint a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok és a kapcsolati erőszak áldozatai számára az esetleges krízishelyzetben történő éjjel-nappal elérhető segítségnyújtási lehetőségek biztosításában. A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ennek érdekében működteti az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot.

Projektjeink

Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése - EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001

A projektoldal az alábbi linken érhető el: http://www.kapcsoljegybol.hu

Az üzeneteket az alábbi emailcímre várjuk: kapcsoljegybol@csbo.hu

Családbarát ország - EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001

A projektoldal az alábbi linken érhető el: http://www.csaladbaratorszag.hu

Az üzeneteket az alábbi emailcímre várjuk: csaladbaratorszag@csbo.hu

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése - EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001

A projektoldal az alábbi linken érhető el: http://www.gyermekut.hu

Az üzeneteket az alábbi emailcímre várjuk: gyermekut@csbo.hu

KISGYERMEKKORI NEVELÉS TÁMOGATÁSA - EFOP-3.1.1-14-2015-00001

A projektoldal az alábbi linken érhető el: http://www.csbo.hu/efop311

Az üzeneteket az alábbi emailcímre várjuk: efop311@csbo.hu

Az építőipari munkaadók és munkavállalók munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése GINOP-5.3.5-18-2019-00149

A TURISZTIKAI SZEKTOR MUNKAERŐPIACI ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE GINOP-5.3.5-18-2020-00159