Közlemények

Közlemény

By | Közlemények | No Comments

Az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 sz. Kisgyermekkori nevelés támogatása című kiemelt projekthez kapcsolódó Képzésszervezés, lebonyolítás tárgyú közbeszerzési dokumentáció az alábbi linken érhető el:
http://www.efop311.hu/az-efop-3-1-1-14-2015-00001-sz-kisgyermekkori-neveles-tamogatasa-cimu-kiemelt-projekthez-kapcsolodo-kepzesszervezes-lebonyolitas-targyu-kozbeszerzesi-dokumentacio/

A közbeszerzéshez kapcsolódó oktatói névjegyzék pedig az alábbi linkre kattintva érhető el:
http://www.efop311.hu/bovitett-efop-3-1-1-oktatoi-nevjegyzek/

Közlemény

By | Hírek, Közlemények | No Comments

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI.13.) Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően 2016. szeptember 1-jével a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással megszűnt.

A Kormány 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata módosította az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatot, amelynek értelmében az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt kedvezményezettjeként  a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. került nevesítésre.

Fentiekre való tekintettel az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú, „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt 2016. szeptember 1-jével átadásra került a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. részére.

FÓKUSZBAN A KISGYERMEKKORI HÁTRÁNYCSÖKKENTÉS Elindult az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű kiemelt projekt.

By | Közlemények | No Comments

A Kormány vállalta a magyarországi köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítását. Ezzel a vállalással összhangban a projekt célja az óvodák, a családi napközik és más kisgyermek-nevelési célú intézmények esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, képzések és támogató szolgáltatások segítségével. Kiemelt figyelmet fordít a 3 éves kortól előírt óvodai nevelés és az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes intézményi szintű szakmai támogatására.

Sajtóközlemény_EFOP311_2020_0628

Európai Unió Szociális alap