Kapcsolat

Alapító és kiadó:
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely, levelezési cím: 1134 Tüzér utca 33-35.
Központi telefonszám: +36 70 500 1626
E-mail: titkarsag@csbo.hu
Cégjegyzék szám: 01-09-283975
Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága