Hírek

A Kapocs folyóirat legújabb száma már online is elérhető


A KAPOCS szakmai folyóirat azért jött létre, hogy kapcsolatot teremtsen a családpolitika különböző területei között, valamint a szociológia és más rokon társadalomtudományok között.

Magába foglal minden olyan ismeretet, színvonalas írásművet, amely a tág értelembe vett család- és ifjúságügyek, a szociálpolitika, gyermekvédelem témaköreit érintheti, ide sorolva olyan területeket is, mint az esélyegyenlőség, a nők helyzete, krízis intervenció. A folyóirat kiváló fórum a gyakorlati tapasztalatok és az elméleti megközelítések megosztásának.

A színvonalas folyóiratot mostantól a www.kapocsfolyoirat.hu honlap címen is elérheti az Olvasó, amelyen az aktuális számok mellett a korábbi számokat is letöltheti.

Célunk, hogy mindig a legfrissebb ismeretek, az érdekes kutatások minél szélesebb körben rendelkezésre álljanak.