Hírek

Gyermekvédelmi jelzőrendszeri szakmai műhely


A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. „Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése” című projekt keretein belül 2017. november 3-án harmadik alkalommal találkoztak a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok képviselői, hogy szakmai műhelybeszélgetés keretében megismerjék a projekt kutatási eredményeit.

A 4 éves projekt célja a kríziskezelő szolgálatok humán és informatikai fejlesztése által a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatai hatékonyabb segítése. A kapcsolati erőszak formáinak és bántalmazás jeleinek korai felismerése és szakszerű kezelése elengedhetetlen a súlyos krízishelyzetek kialakulásának megakadályozása szempontjából, ezért a projekt másik fontos eleme a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagjainak (pl. védőnők, háziorvosok, családsegítő szakemberek, rendőrök, pedagógusok, ügyészek, bírák) képzése és érzékenyítése.

A képzést megelőző tananyagfejlesztést egy kutatás alapozta meg, melynek eredményeit jelen konferencián mutatták be az előadók. A szakmai műhelybeszélgetést Téglásy Kristóf a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. „Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése” című projekt szakmai vezetője nyitotta meg, mely után bemutatásra került a kutatás azon része, melyben a telefonos segélyszolgálatok adatbázisait elemezték és hasonlították össze. Ezen belül felmérésre került, hogy kik telefonálnak jellemzően, milyen okból és milyen fajta segítséget kapnak. Ez a kutatás segíti majd a jövőben a telefonos elsősegélyszolgálatok fejlesztését, a szakemberek hatékonyabb képzését. A kutatás kiterjedt a jelzőrendszeri tagokkal folytatott interjúkra is, melyből fontos információkat nyertek ki a kutatók arra vonatkozóan, hogy hogyan és milyen téren érdemes a tananyagokat összeállítani, és képzési javaslatokat is kaptak a terepen dolgozó munkatársaktól. Ezen felül félig strukturált interjúkkal mérték fel a jelzőrendszeri tagok között a képzési igényeket, és összegyűjtötték a jelzőrendszerre való reflexiókat is, amely mélyebben feltárja a rendszer erősségeit, de rámutat a fejleszteni való területekre is. A kutatás fontos célja, hogy a területen dolgozó szakemberek javaslatait beépítsék a tananyagba, továbbá, hogy egy Jógyakorlatok tárát állítsanak össze, melyet széles körben elérhetővé kívánnak tenni.

A kutatási eredmények bemutatását közös szakmai beszélgetés követte, amely által a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok különböző területeinek képviselői kérdéseket fogalmazhattak meg, és megoszthatták gondolataikat egymással mind a kutatást, mind pedig a fejlesztést és a tananyagokat illetően.