Hírek

"Kapcsolj Egyből" Projekt Nyitó Konferencia


A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. „Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése” elnevezésű EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projektje 2018. április 26. 10:00 órakor rendezi meg Nyitó Konferenciáját, melynek témája a kríziskezelő szolgálatok humán és informatikai fejlesztése.

A projekt legfőbb törekvése a krízis és lelki elsősegély telefonszolgálatok fejlesztése. Ezen szolgálatok társadalmilag kiemelten fontos, állami feladatot valósítanak meg. A projekt további célja a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak hatékonyabb segítése, a súlyos krízishelyzetek kialakulásának megakadályozása. Mindemellett fontos, hogy a társadalom széles köre megismerje a segítségkérés lehetőségeit, a támogató szolgáltatási formákat, ezáltal tovább csökkentve az egyéni kiszolgáltatottságot. Célkitűzése továbbá, hogy összehangolja a gyermekvédelmi jelzőrendszer különböző ágazataiban dolgozó, valamint a személyes gondoskodást végző szakemberek munkáját, és elősegítse a tagok hatékonyabb együttműködését.

A projekt a szakemberek ismereteinek bővítéséhez, munkájuk támogatásához országos és regionális konferenciák, képzések szervezésével járul hozzá, amelyeken az érintettek tudásukat és tapasztalataikat oszthatják meg, illetve értékes információkat szerezhetnek.

Az eseményen köszöntőt tart Kisgyőri Roland, főosztályvezető, Esélyteremtési Főosztály, EMMI.

A rendezvényre regisztráció szükséges!